Tham khảo tiêu chuẩn

Tham khảo tiêu chuẩn

Tham khảo tài liệu các tiêu chuẩn chuyên ngành trong lĩnh vực thiết bị chiếu sáng công cộng...

1
2
3
4
5
Next

TIÊU CHUẨN CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG BS EN 40-1:1992

Tại Việt Nam, phần lớn các công trình chiếu sáng công cộng trên toàn quốc đều sử dụng nhiều cột đèn chiếu sáng, tuy nhiên cho đến nay thì nước ta vẫn chưa ban hành bộ tiêu chuẩn riêng về cột đèn chiếu sáng. Bởi vậy, nhóm kỹ sư chuyên thiết kế cột đèn đường của Litec® tạm dịch tài liệu BS EN 40-1:1991 ra tiếng Việt, với mong muốn trước mắt là góp phần để nhiều người Việt dễ tiếp cận tài liệu này hơn, kỳ vọng hơn nữa là góp phần để các nhà tư vấn thiết kế, các chủ đầu tư và các nhà sản xuất cột đèn chiếu sáng ở trong nước dễ đạt được sự thống nhất về yêu cầu kỹ thuật chung của sản phẩm cột đèn chiếu sáng...

Tiêu chuẩn Châu Âu EN 40-1:1992

TIÊU CHUẨN LỚP PHỦ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG TCVN 5408:2007 (ISO 01461:1999)

LỚP PHỦ KẼM NHÚNG NÓNG TRÊN BỀ MẶT SẢN PHẨM GANG VÀ THÉP – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articlesn – Specifications and test methods

CẤP BỀN BU LÔNG THEO TCVN 1916 - 1995

Tiêu chuẩn TCVN 1916 - 1995 áp dụng cho bu lông, vít, vít cấy và đai ốc, có ren hệ mét theo TCVN 2248 - 77 với đường kính ren từ 1 đến 48 mm.


Chuyên mục khác

 
Rating: 3.5/5 - 6855 reviews
Relevant Links: link1 link2 link3