TIN TỨC


TIN TỨC

Prev
1
2
3
4
5
6
Next

BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL HALIDE

BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL HALIDE (Last updated @ 11h:39, 16/05/2019)

METAL HALIDE LAMP | BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL HALIDE

BÓNG ĐÈN CAO ÁP THỦY NGÂN

BÓNG ĐÈN CAO ÁP THỦY NGÂN (Last updated @ 18h:04, 17/04/2019)

BÓNG ĐÈN CAO ÁP THỦY NGÂN | HIGH PRESSURE MERCURY VAPOR LAMP

BÓNG ĐÈN CAO ÁP NATRI

BÓNG ĐÈN CAO ÁP NATRI (Last updated @ 18h:03, 17/04/2019)

BÓNG ĐÈN CAO ÁP NATRI | BÓNG CAO ÁP SODIUM | BÓNG ĐÈN HPS

Cột Anten mỹ thuật - sinh thái

Cột anten thân đơn, được thiết kế ngụy trang giả cây để đảm bảo mỹ quan của cả một khu vực nơi mà nó được lắp đặt. Cột được ngụy thành các loại cây như tùng, cây cọ, cây dừa... (Last updated @ 17h:34, 07/04/2018)

Cột anten ngụy trang | Cột anten giả cây


Chuyên mục khác

 
Relevant Links: | hapulico.vn | hapulitec.com