VIỆC TÌM NGƯỜI - THÔNG TIN VIỆC LÀM - TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ


Nhà máy SX Cột đèn & Đèn LED ở Phố Nối A ĐT200 Trưng Trắc Văn Lâm Hưng Yên đang tuyển dụng người lao động vào làm việc tại NM. Việc làm ổn định có thu nhập tốt chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Công việc làm theo tổ nhóm chuyên gia công cơ khí cắt dập hàn kim loại sản xuất cột đèn và thiết bị chiếu sáng...

đang tuyển


Thông báo tuyển dụng công nhân hàn, thợ hàn vào làm việc tại nhà máy chuyển sản xuất cột đèn chiếu sáng ở KCN Phố Nối A Hưng Yên. Việc làm có thu nhập tốt, ổn định quanh năm, khuyến khích tăng ca để tăng thêm thu nhập, đảm bảo đầy đủ chế độ phúc lợi...

đang tuyển